Vol 0, No 00 (2018)

Agricultural Science Digest

Table of Contents

Articles

A. P. Lakkad, G. R. Patel, K. N. Sondarva, P. K. Shrivastava
Amandeep Z. Singh, Satvinder Singh, L. R. Dangwal
Sentirenla Changkija, T. Gohain
R. Vishnuprabha, C. Vanniarajan
Renthunglo Tungoe, T. Gohain, Noyingthung Kikon
M. S. Girme, D. H. Sarnobat
Milon Jyoti Konwar, M. K. Sarmah, K. N. Das, Lolesh Pegu, Syed Wasifur Rahman, Shyamal Kumar Phukon
B. M. Ranjitha, T. B. Allolli, D. R. Jhanavi, N. Kavyashree, S. Gururaj, B. K. Ashwini
S. S. Yadlod, R. V. Bhalerao, S. N. Pingle
Vikas Tandon, Ajai BSrivastava
Edwin Luikham, Kamalesh Kumar, P. S. Mariam Anal
A. S. Abubakar, S. U. Yahaya, A. S. Shaibu, S. U. Yahaya, H. Ibrahim, A. K. Ibrahim, Z. M. Lawan, A. M. Isa
M. Massimi