Vol 2, No 05 (2017)

Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences

Table of Contents

Articles

Pradeep Kumar, Vijayendra Bhat, Aniruddha .
PDF
Anand Kumar, Vijay Shankar Dubey
PDF
Rachana H. V., Jayashri S. Deshmukh
PDF
Sagar V. Ital, Kiran V. Pawar, Apeksha D. Patil, Dhiraj B. Patil
PDF
Apurva Dhakulkar, Sachin Khedikar
PDF
Anand Kumar, Vijay Shankar Dubey
PDF
Mohan Baban Dagu, N. B. Mashetti, Umapati C. Baragi
PDF
Kiran V. Pawar, Sagar V. Ital, Apeksha D. Patil, Dhiraj B. Patil
PDF
Reshma Begum, Vijaykumar B. Chavadi
PDF
Reshmi Pushpan, Nishteswar Karra, Mukesh B. Nariya, Ashok V. K.
PDF
Gandhi T. N., Gupta S. N., Patel M. V., Kalsariya B. D.
PDF
Neky Mehta
PDF
Padmavathi Rathod, Nithyashree C. T., Mamatha K. V., Sujathamma K.
PDF
Anagha Gosavi, Ram V. Ramekar
PDF
Ashok G. Naikar, Ganapathi Rao, Panchal Vinayak J.
PDF
Vijayalaxmi B. Benakatti
PDF
Hemang U. Raghavani, Bharat Kalsariya, Kishor G. Satani, Kunjal H. Bhatt
PDF
Shobha C. M., Hamsaveni .
PDF
Patil N. J., Patil D., Padmini Tekur, Venkatarathnamma P. N., Manohar P. V.
PDF
Jayant Marpallikar, Niranjan Rao, Shreekanth U., Pooja B. A.
PDF
Harsha S., Mamatha K. V., Sujathamma K.
PDF
Mahesh Raju B., Bargale Sushant Sukumar, T. B. Tripathy, Rakshith K. R.
PDF
Manoj Kumar, Amareshappa ., Anjali Bharadwaj, Shailaja S. V.
PDF
Nisha Parmar
PDF
Sathish H. S., Rashmi T. M., Thirunavukkarasu M. S., Mithun B., Narmada M. G.
PDF
Shivaprasad Chiplunkar, Ravi KV. Bhat, Reshmi Pushpan, Chitra Mukul Gawande
PDF
Shiv Om Dixit, Ravindra Angadi, Vatsalya D. G.
PDF
Shreekant A. Patil, Jyoti S. Patil
PDF
Suma Jambli, Chavan S. G., Prashanth A. S.
PDF
Anju D., Pushpa Raj Poudel, Ajoy Viswam, Ashwini M. J.
PDF
Ashwinikumar Waghmare, Malashri .
PDF
Brijesh R. Mishra, Abhishek B. Mishra
PDF
Chiranth Kumar R., Syeda Ather Fathima, Kulkarni Sharad
PDF
Kunjal Bhatt, Haridra Dave, Hemang Raghavani, Kishor G. Satani
PDF
Suprabha K., Laxmipriya Dei
PDF
Nithyashree C. T., Sujathamma K.
PDF
Surajit Das, Binod Kalita
PDF