Vol 13, No 04 (2018)

Scholarly Research Journal for Humanity Science and English Language

Table of Contents

Articles

R. H. Gohel, K. A. Sadariya, J. J. Maradiya, A. M. Thaker
A. R. Prajapati, A. J. Dhami, K. RK. Hadiya , J. A. Patel
U. M. Tumlam, V. C. Ingle, P. A. Tembhurne, N. V. Kurkure, S. P. Chaudhari, S. D. Chitambar, S. Bhoyar
Vishnudeo Kumar, K. N. Vyas
Shabir Ahmad Malik, Rajesh Rajput, Uiase Bin Farooq, Mohd Rafiq
S. R. Raval, M. T. Panchal, A. J. Dhami, S. C. Parmar
R. C. Rathod, B. P. Joshi, D. J. Ghodasara, C. J. Dave, M. K. Patel, Disha Y. Raval
Jigyasa Rana, S. B. Banubakode, N. C. Nandeshwar, Rupali Charjan, U. P. Mainde
D. Ningwal, S. P. Nema, S. Kumar, A. Kushwah, M. Shivhare
A. Baghel, D. Chhabra, R. Sharda, S. Shukla, S. Audarya, R. Sikrodia, R. Gangil
Sourabh Sulabha, Jyotishree Bayanb, Amit Kumar
K. B. Bahiram, J. R. Khan, J. P. Korde
Priyanka Pandey, A. Shahi, D. Kumar, M. K. Shukla
K. Sripad, Ganesh Hegde, P. Giridhar, S. M. yregowda
Suvarna R. Sonwane, R. S. HIngole, Madhuri Hedau, D. K. Ingole
Manisha R. Sajnani, D. Sudarsanam, Subhash J. Jakhesara, Siddhardha Solosanc, Chaitanya G. Joshi, Vaibhav D. Bhatt
Madan Pal, Rishi Tayal
S. Tamilselvan, Pallavi Jaiswal, Meena Mrigesh, Balwinder Singh, Dwipjyoti Mahanta
Giridhari Das, N. K. Kumbhakar, Kusum Lata, Rupanjali Saiyam
D. Ningwal, S. P. Nema, S. Kumar, A. Kushwah, M. Shivhare, A. Bhardwaz
Priyanka Pandey, A. Shahi, D. Kumar, M. K. Shukla
M., Arulmuthumathavan, V. Ramesh, S. Ramakrishnan, S. and K. Sivakumar Senthilkumar, K. Sivakumar