Vol 8, No 01 (2017)

ADVANCE RESEARCH JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE

Table of Contents

Articles

P. Parimalam, J. Meenakshi
Anita Anita, Krishna Duhan, Varsha Saini
Sugandha Asgola, Sukhminder Kaur
Vinutha U. Muktamath, Sunanda Itagi
Yogendra Kumar, Gajendra Kumar
Ranu Saikia, P. Jagathambal
Simarjeet Kaur, Sukhminder Kaur
Seemaprakalpa seemaprakalpa
Sumandeep Kaur, Vandana Kanwar
Pinki Rani, Reetu Devi, Renu Bala
Sunita Chouhan, Bharti Bhatnagar
Leena Kumar, Seema Dey
Pinki Rani, Reetu Devi, Renu Bala
N. R. Meena, F. L. Sharma, R. A. Kaushik, Prevesh s. Chouhan
Jiju Vyas, Hemangi D. Mehta, Neha Tiwari
Savita Kumari, Manju Mehta
Shriya Singh, Mukund Sarda
Chanchal Rana, Sunita Mishra
Anshu Shukla
Shriya Singh, Mukund Sarda
P. Anilkumar
Lidya Ch. Momin, Raj Pathania