Vol 0, No of (2018)

Agricultural Science Digest

Table of Contents

Agricultural Science Digest

C. Pradipa, S. Panneerselvam, R. Divya Bharathy, Ga. Dheebakaran, V. Geethalakshmi, K. P. Ragunath, N. Kowshika
M.A. Nishan, Sansamma George
T. Shafeeqa, K. Nandini
Shubham Chawla, R.K. Narolia, S.K. Pipliwal
E Ravi Goud, Daya Ram
Shyam Kishor Patel, B. Rajeswari, D. Krishnaveni
Shankar Lal Golada, G. L. Sharma, V. Nepalia, Ramphool Puniya
N. K. Gayathri, B. Gopal Reddy
L. N. Chavan, S. M. Patil, V. K. Kauthale, A.D. Nalawade
Prabir Datta, Utpalendu Debnath, C.K. Panda
K. Thakuria, C. Thakuria, R. K. Saud
C.M. Noorjahan, T. Saranya
Jamkhogin Lhungdim, Th. Tejmani Singh, K. Nandini Devi, N. Anando Singh, Yumnam Sanatombi Devi
K. Thakuria, R. K. Saud, C. Thakuria
F. Rathore, S. Chaturvedi
Mahesh B. Chodvadiya, Satya Singh, Hardev Choudhary