Vol 39, No 1 (2019)

Agricultural Science Digest

Table of Contents

Agricultural Science Digest

Ram Suresh Sharma, Deepak Kumar Verma, Yogesh Kumar, Sanjay Kumar, R. K. Srivastava
Latika Sharma, Bharat Bhushan
S. M. Jainuddin, K. Suhasini, Seema .
M. Mirdha, K. Sethi, P. K. Panda, S.K. Mukherjee, P. Tripathy and D.K. Dash, P. K. Panda, S. K. Mukherjee, P. Tripathy, D. K. Dash
Jyoti Department of Botany and Biotechno Mishra, Maneesh Kumar, Ajai Kishore Sharan, Jainendra Kumar
Joginder Kumar, Vijay Kumar, Kavita .
C. Pooja, I. M. Sarawad
Abdul Wakil Ali
Weijimlu Tayang, M. Kunjaraj Singh, E. Ravi Goud
Ibomcha Ngangom, M. M. Nisha, S. Santhosh Kumar, K. V. Ravindra, Leela Tewari, S. Sushmitha
Kuldeep Singh, Rakesh Sharma
Degife Asefa Zebire, Samuel Gelgelo
Shrabani Moharana, J. M.L. Gulati, Saswat Pradhan
Pankaj Kumar Nath, A. K. Singh
R. S. Sharma, Yogesh Kumar, Komal Yadav, Shivam Patel, Teerath Raj, Vinay YadavShivam Patel, Teerath Raj, Vinay Yadav, Ramu Singh Verma, Deepak Kumar Verma, R.K. Sr, Ramu Singh Verma, Ramu Singh Verma, Deepak Kumar Verma, R. . Srivastava and Sanjay Kumar, Sanjay . Kumar
Ravinder SIngh Chandi, B. S. Gill
Maneesh Department of Biotechnology, Mag Kumar, Harish Kumar, Roshan Kamal Topno, Jainendra Kumar