Vol 11, No 4 (2016)

Agriculture Update

Table of Contents

Articles

PRASHANT MARATHA, S. K. BADODIYA
SUSHIL KUMAR, RASHMI SINGH, VIKRAM YOGI
G. K. WAMAN, B. A. MANIKDURGE, P. B. KHARDE
J. S. GAIKWAD, V. LALHRIATPUII
N. D. GORE-DHALPE, V. T. DAWANE
K. INDUMATHY, R. RAJASEKARAN, N. SUGANTHI
VISHWANATH S. NAIK, N. MANJULA
DILIP SINGH
S. K. BANSOD, R. T. KATOLE, G. B. MORE
PRASHANT MARATHA, S. K. BADODIYA, K. K. CHAURASIYA
N. SUGANTHI, P. BALASUBRAMANIAM, K. INDUMATHY, R. INDUMATHY
VISHWANATH S. NAIK, N. MANJULA
U. N. ALSE, P. R. DESHMUKH, M. V. KULKARNI, D. D. PATAIT, V. B. DHAKNE
PRASHANT MARATHA, S. K. BADODIYA
R. A. SINGH, AMAR SINGH, DHARMENDRA YADAV, JITENDRA SINGH, S. B. PAL
D. B. RATHODG., G. H. GAIKWAD
M. K. SINGH, S. K. GUPTA, S. K. CHOUDHARY
S. S. PATIL, N. M. KALE, D. M. MANKAR, N. P. JANGWAD
K. V. GURAV, R. D. NIGADE
GAYTRI TIWARI, RUCHI GALUNDIA
M. V. SRINIVAS, B. S. LAKSHMAN REDDY, Y. B. VENKATA REDDY
M. T. PATHAN, J. H. GAIKWAD
M. S. GOWTHAM, N. MANJULA