Vol 5, No 01 (2017)

Anusandhan Vigyan Shodh Patrika

Table of Contents

Articles

Satish Kumar Sharma
Tanuj Shukla, Sanjay Shukla, Manish Mehta
Manoj Kumar Varshaney
Daksha Kala
Rajiv Nayan Shukla
Anshu Kedia
Meera Vani
Preeti Pant
Pratibha Gupta
Vijay Shankar
Sipika Sundriyal, Tanuj Shukla, Sanjay Shukla
Ansingh Chouhan, Jagrati Tripathi, Narpat Singh Dawar
Rajeev Kumar Singh
Dinesh Kumar
Durgesh Kumar
Sanjive Shukla, Richa Shukla, Sandeep Shukla, Sareef Ahamad, Anand Mishra
Deepak Kumar Srivastava, Bhanu Pratap Singh
Rakesh Kumar Singh, Ranjan Singh
Brijesh Singh
Pallavi Dixit
Sudhish Chandra, Shashikant Shukla
Devendra Kumar, Sakshi Gupta
Rama Jain
Mohit Kumar Tiwari, Pratibha Gupta
Anjali Dwivedi, Mohit Kumar Tiwari
Jyoti Kala
Gunjan Pandey
Vijay Kumar
Deepak Kohli
D. K. Awasthi, Sarita Chauhan
A. K. Chaturvedi
Pushkar Singh Rawat, Kajal Patel, Sneha Srivastava, Sudhir Mehrotra
Usha Rani Singh
Aditya Agnihotri
Sachin C. Narwadiya
Pramod Kumar Singh, Ajay Kumar Tiwari, Sanjeev Kumar Ojha
Anuradha Vinayak
Neelam Rani Srivastava
Mahendra Pratap Singh
Archana Rani, J. P. Gupta
Mahendra Kumar Shukla
Ashutosh Tripathi, Ajay Kumar Pal
Rashmi Singh
O.P. B. Shukla
Priti Bajpai
Rekha Tripathi
Ram Kumar Tiwari, Arvind Kumar Tiwari
Rakesh Chandra
Ashok Kumar Dubey
Deepak Kohli
K. K. Pandey
Preeti Pant
Divyansh Srivastava
Arvind Singh