Vol 33, No 00 (2018)

Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika

Table of Contents

Supriya Singh Gaur, D.V. Singh, Gitam Singh
PDF
Mamta Singh, S.K. Verma
PDF
Kamlesh Malik, Anuj Bhatnagar, Islam Ahmed
PDF
Akhilesh Jha, , ,and Buragohain, Cini Varghese, Seema Jaggi, Mohd Harun, Devendra Kumar
PDF
M.L. Choudhary, V.K. Choudhary, V. Singh, P. Choudhary, V. Kumar
PDF
V. Kumar, Basant Bais, V. Singh, P. Choudhar, M.L. Choudhary
PDF
Kamlesh Malik, Pawan Kumar, Manoj Kumar
PDF
B. N. Mandal, Sukanta Dash, Anil Kumar, Devendra Kumar
PDF
Sukanta Dash, Anil Kumar, B.N. Mandal, Krishan Lal, Devender Kumar
PDF
Kalpana Varshney
PDF
Sharda Choudhary
PDF
Shalini Chaturvedi, Falguni Rathore, Shantanu pandey
PDF
Arpan Bhowmik, Seema Jaggi, Eldho Varghese, Sunil Kumar Yadav, Mohd. Harun, Cini Varghese, Anindita Datta, Udaivir Singh
PDF
Virat Singh Tomar
PDF
R.S. Meena, Gopal Lal, N.K. Meena
PDF
Aman Kumar Camkerten, Vikrama Prashad Pandey, Vipin Kumar Maurya, Devesh Tiwari, Gulab Chand Yadav
PDF
Praveen Kumar Singh Gurjar, Rajesh Lekhi, Lal Singh
PDF
Falguni Rathore, Shalini Chaturvedi
PDF
Sumeet Saurav, Cini Varghese, Mohd Harun, Seema Jaggi, Devendra Kumar
PDF
Smita Singh, Satish Singh, A. K. Singh
PDF