Vol 33, No 4 (2018)

Bhartiya Krishi Anusandhan Patrika

Table of Contents

Anil Mishra
PDF
Sanjeev Kumar, Sanjay Kumar Upadhyay
PDF
Karan Veer Singh, Mehar Singh, Awanish Kumar, Manishi Mukesh
PDF
Ganesh Temkar, Arti Joshi, A. J. bhatt
PDF
Arti Joshi, A.Y. Desai, G. S. Temkar, A.J. Bhatt
PDF
N. Verma, V. P. Chaudhary, A. Nath, M.P. Singh, A.S. Panwar
PDF
Alok Gora, Ramesh Harajibhai Chaudhari
PDF
Nawab Nashiruddullah, Jafrin Ara Ahmed
PDF
P.K. Nishad, S. Patel, R. K. Naik, N. K. Mishra
PDF
Upesh Kumar, Ranjeet Singh Raghav
PDF
Dipak Dey, Bharti Sharma, Anjali Khare, Shailesh Kumar Gupta
PDF
Bheru Lal Kumhar, Viresh Govind Chavan, Kamal Kant Agrawal, Amit Kumar Jha, Vijay Kumar
PDF
Upesh Kumar, G. A. Patel, H.P. Patel, R.P. Chuadhari, S.S. Darji
PDF
S.K. Daneliya, Pawan Sirothia, S. K. Trivedi, U.S. Mishra
PDF
Neeraj Budhlakoti, D. C. Mishra, Devendra Arora, Rajeev Ranjan Kumar
PDF
Rajni Modgil, Rashmi ., Shalini Devi, Anupama Sanda
PDF
S. Vennila, A. Tomar, M. N. Bhatt, K. Murari, S. K. Yadav, S. Nisar, N. Mehta, H. L. Yadav
PDF
Murari Kumar, Samir Farooqi, K. K. Chaturvedi, Chandan Kumar Deb, Pankaj Das
PDF