Vol 9, No 2 (2016)

International Journal of Commerce and Business Management

Table of Contents

Articles

M. S. KISHORE, H. S. SRIKANTH, BHEEMANGOUDA O. PATIL
V. B. GHOLAP, S. R. BENKE, P. V. GADE
K. S. DAUNDKAR, U. S. BONDAR, SUPRIYA D. KASHID, H. P. THAKARE
B. NAVANEETHAM, M. CHANDRAKUMAR
SARISHMA SHARMA
M. S. KISHORE, C. MURTHY
P. S. PARDHI, D. H. ULEMALE, S. M. SARAP
K. S. THIPPANNA, M. K. SHWETHA, BALACHANDRA K. NAIK, N. SRINIVAS
K. S. DAUNDKAR, SUPRIYA D. KASHID, U. S. BONDAR, H. P. THAKARE
K. N. ASHARANI, C. MURTHY, M. S. KISHORE
M. K. SHWETHA, K. S. THIPPANNA, BALACHANDRA K. NAIK, N. SRINIVAS
ABHA JAIN NAGAWAT, PAYOJ RAJ SINGH
K. INDUMATHY, P. SANJEEVI, C. DHARMADURAI
K. N. ASHARANI, C. MURTHY, M. S. KISHORE
J. RAI, SHESH PRATAP SINGH, ARUN KUMAR SINGH
KOMAL R. BHASKAR, V. O. BONDHARE, P. S. DESHMUKH
FORAM VITHANI, R. S. PUNDIR
H. P. THAKARE, K. S. DAUNDKAR, U. S. BONDAR, SUPRIYA D. KASHID
SEEDARI UJWALA RANI, JYOTI PRAKASH SETHY, PRAMOD KUMAR, MODEM RAVI KISHORE
P. BALAJI
YASH J. PADHIYAR, R. R. PATEL, R. M. PATEL
DOLLY MISRA, SANJEEV GUPTA
RITA JAIN
V. S. TEKALE, D. N. BHALEKAR, VIDYA V. TAYDE, S. S. JAMDHADE