Vol 8, No 3 (2018)

International Journal of Current Engineering and Technology

Table of Contents

Research Articles

Reza Tajik
PDF
Reza Tajik
PDF
Reza Tajik
PDF
Xinyuan Liu, Hui Wang, Limin Zhang
PDF
Aleksandra Fortier, Nilesh Kumar, Mageshwari Komarasamy, Rajiv S. Mishra
PDF
Aleksandra Fortier, Max Tsao, Nick D. Williard, Yinjiao Xing, Michael G Pecht
PDF
Ashish Avinash Vadhe
PDF
Suresh Periyasamy, Ramabalan Sundaresan, Natarajan Uthirapathy
PDF
Vaibhav S. Devadkar, Vinayak V. Deshpande, Omkar M. Dhamale, Bhaskar V. Erande, Rohit R. Patil
PDF
M. Hamdy, M. Saafan, S. K. Elwan, S. M. Elzeiny, Amr Abdelrahman
PDF
Sharmin Akter, Tahsin Sharmila Raisa
PDF
Pradeep Rai, Roshan Nayak
PDF
Apurva Gautam, Anupam Masih
PDF
B. Jaswanth, Y. L. Surendra, M. Ravi Kumar
PDF
Ashish Thakur, Okqubamariam Leake, Micheal G. Mariam
PDF
Mewael Gebrehiwot Hailu, Ashish Thakur
PDF
Michael Gebremariam, Ashish Thakur, Equbamariam Leake, Daniel Tilahun
PDF
Maryam Yousaf, Muhammad Ahmad, Ijaz Ahmad Bhatti, Abdul Nasir
PDF
Poonam Chauhan, Vikas Kaushik
PDF
Apurva M. Kudale, V. S. Sohon, B. M. Patil, A. V. Mahalingaiah
PDF
A. T. Deshmukh, L. B. Raut
PDF
Ruturaj Kulkarni, Bhumin Patel, Chinmesh Mulay, Prathamesh Musale, Rohit V. Bhaskar
PDF
Vasu Shekhar Tanwar, M. P. Verma, Sagar Jamle
PDF
A. S. SureshBabu, Jeevan Gowda G, M. V. Reddy
PDF
Chaman Yadav, Prabha Singh, Jaya Mishra, Kushal Tiwari, Shashank Singh
PDF
Ahmed M. Mohammed, Aqeel T. Fadhil
PDF