Vol 9, No 03 (2019)

International Journal of Current Engineering and Technology

Table of Contents

International Journal of Multidisciplinary and Current Research

Noor B Sakran, Salih I Najim
PDF
Roshan Raman, Gaurav Sharma, Akshay Kumar, Manjeet Yadav
PDF
Arian Kapidani, Dritan Ajdinaj(Hajdini), Saimir Beqo
PDF
Bhagyashri I. Pandurangi R, Meenakshi R. Patil
PDF
Jinan Kata'a Hassan, Sedqi Esmaeel Rezouki
PDF
Ashish Thakur1, Hagos Gebrelibanos, Tadesse Gabrey
PDF
Ashish Thakur
PDF
Ashish Thakur
PDF
Anand M. Sharan, Mohammad Zamanlou, Md. Habibur Rahman, Mohammad A. A. Al-Mehdi
PDF
K. Balakrishna, H. B. Balakrishna
PDF
Piyush P. Kumar, Akash M. Potdukhe, Mahesh V. Bitode, Amit B. Belvekar
PDF
G. K. Harale, S. P. Matte, A. K. Gabhale, S. P. Dhavane
PDF
Yagmur Öztürk
PDF
Gagandeep Singh, Ashwani Kumar
PDF
Asif Shahriar
PDF
Djaxongir R. Zaynalov, Zarif O. Ahrorov
PDF