Vol 4, No 4 (2014)

International Journal of Education & Management

Table of Contents

Articles

Santoshi Halder, Rupnar Dutta
Abdullah Malik, Bushan D. Sudhakar
Muhamad Parhan, Sofyan Sauri, Abdi Majid, A. Juntika Nurihsan
Neeta Sinha
Gouri Sharma
Sandeep Kaur, Agyajit Singh
Barnas Sabunga, Dasim Budimansyah, Sofyan Sauri, Achmad Sanusi
Sumandeep Brar, Agya Jit Singh
Samvedna Sharma
Vali Sheykhali, Jahangir Mehr Afsha, Firouz Rezaian
Mamta Tripathi, Nachiketa Tripathi
Akancha Srivastava, K. Ramachandran, A. Suresh
Nitasha Khehra, Srishti Jaju
Bornali Yadav
Rakesh Sandhu
Aswathi Mary Varghese, Usha Raman
Shivanshi Atreya, Kumkum Pareek
Dishari Gupta
Soma Bhattacharya, Kshipra Vora
Chinky Upadhyaya
Ratnesh Chopra, Soumya Sharma
Rekha Singh
Veerika Sukhija, Prabha Rani, Deepika Sukhija
Ramiro Luis, Tina D'Cunha
Anju Kapoor