Vol 79, No 01 (2019)

Indian Journal of Genetics and Plant Breeding

Table of Contents

Indian Journal of Genetics and Plant Breeding

Omkar M. Limbalkar, J. B. Sharma, S. K. Jha, N. Mallick, M. Niranjana, Vinod .
PDF
T. L. Prakasha, S. Chand, A. N. Mishra, K. S. Solanki, J. B. Singh, S. V. Sai Prasad
PDF
Kuldeep Kaur, V. S. Sohu, Achla Sharma, Puja S. Srivastava, G. S. Mavi, Harinderjeet Kaur, N. S. Bains
PDF
Amir Rashid, Najeebul Rehman Sofi, Asif Bashir Shikari, Gazala Hassan Khan, Showkat Ahmad Waza, Farooq Ahmad Sheikh, Ghulam Ahmad Parray, Mohd Ashraf Bhat, Mehrajudin Ahmad Sofi, Ashaq Hussain
PDF
S. K. Jha, N. K. Singh, P. K. Agrawal
PDF
Mehdipour Sara, Rezaeizad Abbas, Azizinezhad Reza, Etminan Alireza
PDF
Ashish Kumar, Subhash Chandra, Akshay Talukdar, Raju R. Yadav, Manisha Saini, Shatakshi Poonia, S. K. Lal
PDF
Anushree Pramanik, Sushma Tiwari, R. S. Tomar, M. K. Tomar, A. K. Singh
PDF
Sujan S. Bimal, S. P. Chavan, A. B. Gaikwad, K. V. Bhat
PDF
Fornesta Lyngkhoi, Anil Khar, Manisha Mangal, Ambika B. Gaikwad, Nepolean Thirunavukkarasu
PDF
Nilofer Sheikh, Yogendra Kumar, A. K. Misra
PDF
Ashu Pandey, Oshin Verma, Suresh Chand
PDF
Pramod Kumar, R. K. Sharma
PDF
R. S. Raikwar
PDF
Nayana Hazarika, Rashmi Rekha Boruah, Pratap Jyoti Handique, Sumita Acharjee, Bidyut Kumar Sarmah
PDF