Vol 80, No 03 (2020)

Indian Journal of Genetics and Plant Breeding

Table of Contents

Indian Journal of Genetics and Plant Breeding

K. Sumalini, T. Pradeep, D. Sravani
PDF
R. K Khulbe, A. Pattanayak, Lakshmi Kant, G. S. Bisht, M. C. Pant, Vivek Pandey, Rohit Kapil, N. C. Mishra
PDF
Ik-Young Choi, Prakash Basnet, Hana Yoo, Neha Samir Roy, Rahul Vasudeo Ramekar, Kyong-Cheul Park
PDF
V. V. Singh, Monika Dubey, Neeraj Gurjar, Balbeer ., Priyamedha ., M. L. Meena, Pankaj Sharma, P. K. Rai
PDF
K. P. Viswanatha, Rajendragouda Patil, H. D. Upadhyaya, Hasan Khan, S. Gururaj, Somasekhar .
PDF
Renu Pandey, Surendra Kumar Meena, Gayacharan ., Madan Pal Singh
PDF
Lia Hapsari, Dewi Ayu Lestari, Rasyadan Taufiq Probojati
PDF
Manisha Mangal, Arpita Srivastava, Shriram J. Mirajkar, Khushbu Singh, Vikas Solanki, Bikash Mandal, Pritam Kalia
PDF
Radha Mishra, Girjesh Kumar
PDF
Ramya Rathod, K. Suman, P. Madhu Babu, C. N. Neeraja, K. B. Eswari, D. Srinivasa Chary, L. V. Subbarao
PDF
Bidhan Roy
PDF
Monika Dalal, Sneha Tiwari, Vinod
PDF
Om Prakash Yadav, A. K. Razdan, Bupesh Kumar, Praveen Singh, Anjani K. Singh
PDF
S. M. Palve, P. K. Mandhyan, V. N. Waghmare, N. Kate
PDF
Yu-Miao Zhang, Jun Wang, Tao Wu
PDF
Rupesh S. Badere, Pallavi K. Rinkey
PDF
Sanjeev Kumar, HK Choudhary, JP Sharma, Anil Kumar, Rubby Sandhu, Rucku Gupta, Vikas Gupta, Anjani Kumar Singh
PDF