Vol 8, No 6 (2018)

International Journal of Current Engineering and Technology

Table of Contents

International Journal of Multidisciplinary and Current Research

Siba Prasad Mishra, Durga Prasad Mishra
PDF
Akshansh Mishra, Adarsh Tiwari, Mayank Kumar Shukla, A. Razal Rose
PDF
Ghada Heikal
PDF
Sohail Nawab, Abdul Haque Tunio, Aftab Ahmed Mahesar, Imran Ahmed Hullio
PDF
Imran A. Hullio, Sarfraz A. Jokhio, Khalil Rehman Memon, Sohail Nawab, Khair Jan Baloch
PDF
Vinaya B C, K M Narayanappa, B S Praveen Kumar
PDF
Sagar Jamle, Ashish Sadh, Ankit Pal
PDF
Palash Chandra Das, Neeti Zaman Bintee, A. K. Azad
PDF
Mohasinkhan N Bargir, Rohit R Deshmukh, Tejas S Kokitkar, Harshad J Sanghwardhan, Abhishek V Tashildar, Nupur P Kulkarni
PDF