Vol 10, No 1 (2017)

International Journal of Plant Protection

Table of Contents

Articles

SYED MUZAMMIL, A. P. BIRADAR, N. SHRUTHI
SAGAR TAMANG, P. VENKATARAO, GAUTAM CHAKRABORTY
ABHIJEET GHATAK, CHANDA KUSHWAHA, RAMESH NATH GUPTA, KUNAL PRATAP SINGH, MOHAMMAD ANSAR
P. VENKATARAO, K. MANJULA
PRAHLAD KUMAR BAGRI, USHA BHALE
LAXMI KANT YADAV, SONALI DEOLE, Y. K. YADU, RASHMI GAURAHA
RINI PAL, DIPANKAR MANDAL, BHIMA SEN NAIK
SANCHIT S. MANDAPE, ABHISHEK SHUKLA
NIKITA S. AWASTHI, S. SRIDHARAN
SYED MUZAMMIL, A. P. BIRADAR
M. V. MATTI, R.O. DEOTALE
M. BHARGAVI
ARVIND KUMAR AYAM, ARUN SAHU, DOMAN SINGH TEKAM, CHANDRAMANI SAHU, V. K. KOSHTA