Vol 3, No 12 (2014)

International Journal of Social Science & Interdisciplinary Research

Table of Contents

Articles

RAMEN BARMAN
PINAKI DEY MULLICK, DR. ARNAB DAS, DR. ANINDITA CHAUDHURI
M. JASMINE
KAVITA GIRISH ADSULE, DR. R. R. BERAD
ANDLEEB SAID
DR. RAJKUMAR SHARMA
MOHAMMAD ALLAM
PINGLE SHUBHANGI G., MOON MOON LAHIRI, PATEL TUSHAR R.
DR. P. MALA
DR. NEERU SHARMA
SUNIL M RASHINKAR
REKHA SOOD HANDA
DEEPA GHOSH
P. DEVI, DR. R. KANAPPA
DR. KODANDARAMA
DR. SHRABANTI MAITY, TANUSHREE DEY
SURJIT KAUR, MANPREET KAUR, DR. O. P. MIDHA
MRS. C. SAHILA
JAGDISH JANBANDHU
MRS. MADHURA BHAGWAT
MS. PRIYANKA SHARMA
PRARTHANA MAGOD, REKHA R AHUJA
SUKH RAJ SINGH
SUBASH KUMAR
SURESH KUMAR TAMADA
MRS SIRIMADHIPATHI RAJAPAKSHAGE SANDYA NISHANTHI GUNASEKARA
M. MAARAVARMAN, DR. B. MARIA JOHN
DR. LAXMIKANT SHARMA
P SIDHIQUE
DR. M. MARY JANSI RANI, J. SATHIYA, P. KOMALAVALLI