Vol 3, No 5 (2018)

Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences

Table of Contents

Journal of Ayurveda and Integrated Medical Sciences

Dr. Anil M. Sanshi, Dr.Pallavi A. Hegde
PDF
Dr. Chandrashekhar ., Dr. Pallavi A. Hegde
PDF
Dr. Aqeeb Javeed, Dr. Vasudev Chate, Dr. Shreevathsa .
PDF
Dr. Mridula Pathak, Dr. Ashish Mhatre
PDF
Dr. Prashant P. Budhwat, Dr. Rajendra G. Wagh, Dr. Pravin A. Patil
PDF
Dr. Padavi D. M, Dr. Sawant S., Makhijani B. N
PDF
Dr. Swapna Tadasad, Dr. B. H. Katti, Dr. M. R. Sajjanshetti, Dr.G. N Kannolli
PDF
Dr. Ashish Mhatre, Dr. Rambhavan Yadav
PDF
Dr. Suchithra C., Dr. Rekha BV.
PDF
Dr. Jyoti Markam, Dr. R. K. Singh, Dr. P. K. Joshi, Dr. Neha Soni, Dr. Lalchand
PDF
Dr. Apoorva MN, Dr. Hamsaveni V.
PDF
Dr. Mahrosh Anjum, Dr. Waghmare Ashwini Kumar, Dr. Suryakanth V. Ghule, Dr. Menaka .
PDF
Dr. Mamatha TS, Dr. Shankar S. Swamy, Dr. S. V. Shailaja
PDF
Dr. Kirti Anil Keskar, Dr. Sri Nagesh K. A
PDF
Dr. Jenefa Rose Priya T., Dr. Manikandan B.
PDF
Dr. Aqeeb Javeed, Dr. Vasudev Chate, Dr. Shreevathsa .
PDF
Dr. Visakh M. D, Dr. Veena Shekar, Dr. Sujathamma K.
PDF
Dr.Umakant N. Rabb
PDF
Dr. Sreelekshmi VS, Dr. Prashasth MJ., Dr. Muralidhara .
PDF
Vd. Poorvi K. Vyas, Dr. Kaushik B. Vyas, Dr. Hemang Raghavani
PDF
Dr. Ashwini IH, Dr. Pratibha Kulkarni
PDF
Dr. Mamatha TS, Shankar S. Swamy, Dr. S. V. Shailaja
PDF
Dr. Kusum Malik, Dr. Brijesh Mishra
PDF
Dr. Pravin A. Patil, Dr. Rajendra G. Wagh, Dr. Prashant P. Budhwat
PDF
Dr. Shanti Chauhan, Dr. Sheela Halli, Dr.Komal Pawar, Dr. Ishwari Patil, Dr. Rashmi Hadimani
PDF
Dr. Rishu Sharma, Dr. Gyanendra Datta Shukla, Dr. Alok Kumar Srivastava
PDF
Dr. Dharua KM. Rajesh, Dr. Sharma Priyanka, Dr. Srivastava Kumar Alok
PDF
Dr. Sujata P. Dhoke, Dr. Hitesh A. Vyas, Dr. Mahesh K. Vyas
PDF
Dr. Shridevi T N., Dr. Shreevathsa .
PDF
Dr. Sreelekshmi VS, Dr. Prashasth MJ, Dr. Muralidhara .
PDF
Dr. Suresh N. Hakkandi, Dr. Manjunath Akki, Dr. Snigdha Rani Patra
PDF
Dr. Swapna Tadasad, Dr. B. H. Katti, Dr. M. R. Sajjanshetti, Dr. G. N Kannolli
PDF
Dr. Savadi B. S., Om Sai Srujana, N. Gouthami
PDF
Dr. Apoorva MN, Dr. Hamsaveni V.
PDF
Dr. Karishma Kapoor, Dr. Chethana Kumari A., Dr. Ramesh M.
PDF
Dr. Shinde R. B., Dr. Gulhane JD, Dr. Deshpande PV,, Dr. Khobarkar PN.
PDF
Dr. Harsha S., Dr. Mamatha KV.
PDF
Dr. Shruti G. Math, Dr. Padmasaritha K., Dr. Ramesh M.
PDF
Dr. Sumera Afreen Fatima, Dr. Shailaja S. V.
PDF
Dr. Gururaja D., Dr. Veeraj Hegde
PDF
Dr. Karishma Kapoor, Dr.Padmasaritha K, Dr. Ramesh M
PDF
Dr. Savadi B. S., Hiremath Sangameshwar, Dr. Aakash Kembhavi
PDF
Dr. Suresh N. Hakkandi, Dr. Manjunath Akki, Dr. Bhavana KS
PDF