Vol 0, No 1 (2019)

MANTHAN: Journal of Commerce and Management

Table of Contents

MANTHAN: Journal of Commerce and Management

Iesha Khajuria, Rachna .
P. Suhail, Y. Srinivasulu
Alka Sharma, Vibhuti Jasrotia, Shruti Khajuria
Kiran Lata, Virender Kumar, Jyoti Kachroo
Murtaza Hassan Itoo, Koma Nagar, Raouf Ahmad Rather
Garima Kohli, Amisha Gupta
Arjun Hans, Dr. Farah Choudhary
Rohit Bhagat, Vinay Chauhan
Suvidha Khanna, Rahul Sharma
Monika Suri, Gaurav Ashesh, C. Venkata Ramana
Meenakshi Nargotra, Jyoti Sharma, Rajani Kumari Sarangal
Dr Parul Sharma, Dr Parul Mahajan
Rakesh Sharma, Neeraj Dhiman