Vol 14, No 1 (2018)


MANAGEMENT INSIGHT

Table of Contents

Research Articles

Pramod Pathak, Namrata Pathak Shukla, Abhishek Pathak, Alok Kumar
PDF
Nidhi Kaushal, Sanjit Mishra
PDF
Anchal Pathak
PDF
Arjit Pathak, Shardul Shankar, Vijayshri Tewari
PDF
Shagun Tripathi, Priyanka Panday
PDF
Jayita Mondal, Mrinalini Pandey
PDF
Saurav Kumar
PDF
Nancy Arora
PDF
Prabha Kiran, Abhishek Srivastava
PDF
Purnendu Kumar Patra
PDF
Shwetank Parihar, Chandan Bhar
PDF
Amit Agrawal, Abhishek Kumar Singh
PDF