Vol 14, No 1 (2018)

The Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology

Table of Contents

Research Articles

J. P. Prajapati, D. M. Patel, A. J. Dhami, J. A. Patel, K. K. Hadiya, D. V. Chaudhari
S. N. Ghodasara, J. H. Purohit, J. S. Patel, B. S. Mathapati, B. B. Javia, D. B. Barad, S. H. Sindhi
B. B. Javia, J. H. Purohit, B. S. Mathapati, D. B. Barad, H. H. Savsani, S. N. Ghodasara, V. A. Kalariya, U. D. Patel , V. R. Nimavat
M. D. Patel, H. K. Patel, I. H. Kalyani, Niranjan Kumar, K. K. Tyagi, L. M. Sorathiya
K. B. Vala, A. J. Dhami, F. S. Kavani, S. C. Parmar, M. M. Pathan
Jyotishree Bayan, Vishnu Kharadi, Umed Ramani, Mamta Janmeda, Kuldeep Tyagi, Nikhil Dangar, Gaurav Pandya
Virendra Kumar Singh, Sandhya S. Chaudhary, Tanvi D. Manat, Rana Ranjeet Singh, Kuldeep Tyagi, Nikhil Dangar, Gaurav Pandya
Vishnudeo Kumar, K. N. Vyas, P. H. Tank, Anil Sharma, S. H. Talekar
P. M. Kapale, A. S. Nagvekar, P. L. Dhande, S. D. Ingole, N. R. Dagli, B. N. Ramteke, G. M. Gadegaonkar
Vipin Singh, Anuj Kumar, Chhote Lal Yadav, Akhil Patel, Brajesh Yadav, Atul Saxena
Alok Kumar, Atul Saxena
Alka Suman, Sweta Pandya
Q. Mandhwani, A. Bhardwaz, R. Aich, M. Shivhare, S. Kumar, V. Mangrole
D. Bardhan, Sanjay Kumar, Rishi Kumar Singh
Sudarshan K., Anavil Bhardwaz, S. P. Nema, Daljeet Chabbra, Supriya Shukla, Nidhi Shrivastava, Ritika Madhwani
R. Uma Rani, P. Tamilmahan
Mukesh Shakya, Mamta Singh, A. K. Jayraw, Vijesh Kumar Saini
M.S. Sabarish Babu, Nitin J.D. Souza, Sindhu G. Nair
M.S. Sabarish Babu, Nitin J.D. Souza
Pratibha Thakur, A. K. Soni, H. K. Mehta, R. K. Bagherwal
V. Sachan, V. Singh, C. L. Yadava, R. K. Gupta, A. Saxena
Sripad K., Shrikant Kowalli, Giridhar P., Byregowda S. M.
J. J. Parmar, Neha Rao, A. I. Shah, D. M. Patel