Vol 14, No 1 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access
The Indian Journal of Veterinary Sciences and Biotechnology

Table of Contents

Research Articles

J. P. Prajapati, D. M. Patel, A. J. Dhami, J. A. Patel, K. K. Hadiya, D. V. Chaudhari
PDF
S. N. Ghodasara, J. H. Purohit, J. S. Patel, B. S. Mathapati, B. B. Javia, D. B. Barad, S. H. Sindhi
PDF
B. B. Javia, J. H. Purohit, B. S. Mathapati, D. B. Barad, H. H. Savsani, S. N. Ghodasara, V. A. Kalariya, U. D. Patel , V. R. Nimavat
PDF
M. D. Patel, H. K. Patel, I. H. Kalyani, Niranjan Kumar, K. K. Tyagi, L. M. Sorathiya
PDF
K. B. Vala, A. J. Dhami, F. S. Kavani, S. C. Parmar, M. M. Pathan
PDF
Jyotishree Bayan, Vishnu Kharadi, Umed Ramani, Mamta Janmeda, Kuldeep Tyagi, Nikhil Dangar, Gaurav Pandya
PDF
Virendra Kumar Singh, Sandhya S. Chaudhary, Tanvi D. Manat, Rana Ranjeet Singh, Kuldeep Tyagi, Nikhil Dangar, Gaurav Pandya
PDF
Vishnudeo Kumar, K. N. Vyas, P. H. Tank, Anil Sharma, S. H. Talekar
PDF
P. M. Kapale, A. S. Nagvekar, P. L. Dhande, S. D. Ingole, N. R. Dagli, B. N. Ramteke, G. M. Gadegaonkar
PDF
Vipin Singh, Anuj Kumar, Chhote Lal Yadav, Akhil Patel, Brajesh Yadav, Atul Saxena
PDF
Alok Kumar, Atul Saxena
PDF
Alka Suman, Sweta Pandya
PDF
Q. Mandhwani, A. Bhardwaz, R. Aich, M. Shivhare, S. Kumar, V. Mangrole
PDF
D. Bardhan, Sanjay Kumar, Rishi Kumar Singh
PDF
Sudarshan K., Anavil Bhardwaz, S. P. Nema, Daljeet Chabbra, Supriya Shukla, Nidhi Shrivastava, Ritika Madhwani
PDF
R. Uma Rani, P. Tamilmahan
PDF
Mukesh Shakya, Mamta Singh, A. K. Jayraw, Vijesh Kumar Saini
PDF
M.S. Sabarish Babu, Nitin J.D. Souza, Sindhu G. Nair
PDF
M.S. Sabarish Babu, Nitin J.D. Souza
PDF
Pratibha Thakur, A. K. Soni, H. K. Mehta, R. K. Bagherwal
PDF
V. Sachan, V. Singh, C. L. Yadava, R. K. Gupta, A. Saxena
PDF
Sripad K., Shrikant Kowalli, Giridhar P., Byregowda S. M.
PDF
J. J. Parmar, Neha Rao, A. I. Shah, D. M. Patel
PDF